arakaak


Member
Joined Apr 16 2011
Actions
Send a Message
Add as Friend
Flag as Inappropriate
General Info

MALE
31 years old
Baao, Camarines Sur
Friends (1)

Site Memberships

Sumaro Bikolnon Inc.

Recent Activity
About Me

pararurip sa ranow...........

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

2 Comments

Reply arakaak
2:54 AM on April 17, 2011 
Dagpok sa gilid bubonDara-dara so lalab-an
Sa bubon sadto kabab-an
Suminaldok sa malinaw na tubig
Ta magubat nagpabulig.


So mga bado sinabon
So short ag so kalson
Magin so magubat na patalon
Pinatiyaga-ang sinamon-samon


Pagkatapos masabon
Sa pagdagpok nagpoon
Dagpok sadi, dagpok siton
Dinagpok pati so mga bitoon.


Mga murit ag mantsa
Sa dagpok di mig-obra
Ibanan pa sa uroistorya
Tapos tulos a labada.


Sa alipot na oras na di narisa
Musna ta migsampay na kita.

(mababasa man sa MUSING THE MIDNIGHT WRITERS)
Reply arakaak
2:40 AM on April 17, 2011 
Tupasi

Tupasi
Siyang itiniprak
Sa umang pig-arado
Pig-surod, pig-plantsa
Nagtubo siya dawa pirang beses kinaon sa kuhol
Nagsaringsing siya
Ruminambong
Nag-buros,
Nag-suwak,
Nag-ukro
Nainog
Inani
Nilinas
Winagwag
Pinaanginan tanganing malimpyahan
Binulad
Inulang
Nagi utro siyang tupasing
Ititiprak